Informace k GDPR 

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje:

Správce:  - Jiří Petřík, Osvobození 423, 68709 Boršice, IČO: 88591484, DIČ: 8511194549

Zpracovatelé:

  • WEDOS Internet, a.s. Masarykova 1230,  373 41  Hluboká nad Vltavou, - webhosting, domény
  • Active Holding s.r.o., sídlo: Hřbitovní 459, Ostrožská Nová Ves 687 22, IČ: 29364159 - webhosting domény
  • Jiří Hejda, sídlo: Zlechov 406, 687 10 Zlechov - webdesign, technická podpora - Jiří Hejda
  • Google Analytics - základní analytika webu - Google Analytics

2. Jaké údaje jsou zpracovávány:

Jméno, příjmení, adresa, doručovací adresa, telefon, e-mail, IP adresa, případně poznámka (při vyplnění).

3. Za jakým účelem:

Vaše osobní údaje jsou zpracovány výhradně za účelem realizace zakázky, smlouvy o dílo, fakturace (vytvoření objednávky, její potvrzení, správa, vyřízení).

4. Na jak dlouho:

Zákonná povinnost nám jako prodávajícímu ukládá evidovat účetní doklady (včetně uvedených osobních údajů) po dobu 10 let.

5. Ohledně Vašich osobních údajů máte právo na:

potvrzení o zpracování Vašich osobních údajů; opravu Vašich osobních údajů; výmaz Vašich osobních údajů; omezené zpracování; přenos Vašich osobních údajů; vznesení námitky proti zpracování Vašich osobních údajů; podání stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Děkujeme, že jste našimi zákazníky.

Jiří Petřík

Osvobození 423

68709 Boršice

Česká republika

Copyright © 2019 Rizikově kácet admin