Služby v odvětví rizikových prací na porostech a dřevinách ohrožujících bezpečnost osob nebo staveb

Rizikové kácení

Rizikové kácení stromů se provádí  pomocí stromolezeckého vybavení postupným seřezáváním stromu. V případě potřeby  se větve spouští na lanech do vymezeného prostoru.

Kácení

Jedná se o běžné kácení ze země, kde je možné pokácet strom najednou a nehrozí přitom poškození majetku a zdraví.

Ořez dřevin

Jedná se o zdarvotní řez, bezpečnostní řez a redukční. Jde o řezy které zabezpečují funkci a zivotnost stromů.

Zabezpečení kmene proti rozlomení 

Na dynamické vazby používáme systém Geminy, na statické ocelové lana.

Frézování pařezů

Frézování (odstranění) pařezů provádíme za pomocí  vlastní pařezové frézy, která je schopná pařez odstranit a zahloubit zhruba 20 cm pod terén.

Frézováním pařezů zprůchodníte terén v okolí vašeho domu a zabráníte škodám na žací a zahradní technice.

Zpracování dřevní hmoty

Zpracování dřevní hmoty odstraní veškeré stopy po výše nabízených službách.

Vlastním štěpkovačem zpracujeme větve do průměru 15 cm. Silnější větve zpracujeme na palivové dříví. Kmeny stromů jsme schopni upravit na metráž, nebo na palivové dříví.

Zajistíme také odvoz a likvidaci veškeré dřevní hmoty vlastním kontajnerovím automobilem .

Výsadba stromů a kerů.

Jsme schopni zajistit jakékoli stromy či keře a zrealizovat jejich výsadbu podle přání či projektu zadavatele.

Sečení trávy

Posečeme Vám vaši zahradu či pozemek vlastními stroji.

Ostatní práce

 - prořez dřevin kolem cest, kolejí a potoků 

 - odstranění sněhu ze střech

 - odstranění popínavých rostlin z domů

  

Copyright © 2019 Rizikově kácet admin